How to use Avid and ScriptMe.

Att importera Markers till Avid.

Här ska vi lära oss hur man exporterar markers från Scriptme och importerar markers till avid.

ScriptMe är ett oersättligt verktyg i en tv produktion. Men hjälp av plattformen kan en produktion sparar 75-80% av tid och kostnader för loggen.

Man kan även snabba upp manusarbetet och redigeringen genom att använda sig av ScriptMe.

Mång produktionsbolag använder sig av Avid Media Composer som redigeringsverktyg och självklart så funkar ScriptMe med Avid Media Composer.

Jag har gjort en serie på fyra delar där jag går genom hur man ska exportera klippet från Avid för snabbast workflow, ladda upp och transkribera och lite tips på vad som är viktigt att hålla koll på för att klippen ska vara synk både i Avid och ScriptMe och sist hur man importerar Markers till Avid.

 

När du har sett genom förljande video vet du hur du ska använda scriptme och hur du ska importera markers till Avid.

Klicka här för att se priser för ScriptMe.

Kolla även gärna detta för att se hur man transkriberar.

 

Steg 1-Exportera ljud eller video från Avid Media Composer

 

 

Steg 2-Ladda upp ljud eller video till ScriptMe

 

 

Steg 3-Använd Edit Page i ScriptMe för att förberedda transkriberingen och exportera Avid Markers.

 

 

Steg 4- Hur man importerar Markers in till Avid.

 

Är du inte medlem på ScriptMe kan du besöka vår hemsida på scriptme.io och bli medlem. Du får 15 minuter fritt för att testa transkriberingen.

Lycka till

Powered by BetterDocs

Translate »